[L2H5] Hướng dẫn Quest Up Clan Lv4/Level 5

NEWS
05/05/2024|Tin tức

Thân chào các chủ clan,

Để nâng cấp Clan Level 4 Chưởng Môn và các thành viên cần chuẩn bị:

Ít nhất 4 thành viên Clan trong đó có 1 Damage và 1 Healer.

Nhiệm vụ: Proof of Clan Alliance

Bước 1: Chưởng môn nhận nhiệm vụ tại Sir Cristof Rodemai ở Giran (Warrior Guild).

Bước 2: Sir Cristof Rodemai kêu bạn tìm Witch Kalis ở Chân Tháp Ivory chạy lên (Move từ Oren).

Bước 3: Nói chuyện với Witch Kalis, Kalis yêu cầu bạn tìm 3 Mark of Loyality. Để có Mark of Loyality bạn cần 3 thành viên clan nói chuyện với Bức tượng kế Kalis. Sau đó 3 thành viên giao dịch Mark of Loyality cho Chưởng môn.

Bước 4: Giao 3 Mark of Loyality cho Kalis, Chưởng môn sẽ bị trúng độc mất máu từ từ nên cần Healer bơm máu.

Bước 5: Giao các thành viên vừa nói chuyện với Bức tượng lấy Mark of Loyality ở Bước 3 (Bắt buộc) đến 4 khu vực:

  • Giết Ol Mahum Witch Dortor lấy Herb of Mahum (Move từ Oren đến Rừng Tội Phạm).
  • Giết Vanor Silenos Shaman lấy Herb of Vanor (Move từ Aden đến Đồng Bằng Vinh Quang).
  • Giết Harit Lizardman Shaman lấy Herb of Harit (Move từ Aden đến thác Anghel).
  • Gặp Witch Athrea ở Học viện Hardin, khi đó sẽ xuất hiện các Box, giết Box khi được 4 lần BINGO sẽ nhận được Blood of Eva.

Bước 6: Giao 3 Herb và Blood of Eva cho Chưởng môn. Chưởng môn nói chuyện với Kalis để nhận thuốc giải và Assurance of Trust. Mở hành trang lên uống thuốc giải để không bị mất HP. (Sau khi uống thuốc giải nếu không di chuyển được hãy Relog vào lại).

Bước 7: Quay về trả nhiệm vụ cho Sir Kristof Rodemai để lấy Proof of Alliance.

Nâng cấp Clan Level 4 tại Trưởng giáo các làng khi đã có Proof of Alliance.

-------------------------

Để nâng cấp Clan Level 5 Chưởng Môn và các thành viên cần chuyển bị: 

Chưởng Môn tốt nhất là Damage Dealer. Thành viên Class bất kỳ.

Nhiệm vụ: Pursuit of Clan Ambition!

Bước 1: Chưởng môn nhận nhiệm vụ tại Sir Gustav Athebaldt ở Oren.

Bước 2: Gặp Martian ở Giran, anh ta bảo bạn săn Thunder Wyrm, Drake, Blitz Wyrm, Mist Dragon.

Bước 3: Đến Đèo Tử Thần săn trứng Thunder Wyrm và Drake. Dọc bên trái Đèo Tử Thần tìm và nói chuyện Corpse of Kurtz, Corpse of Fritz, Corpse of Lutz, giết Blitz Wyrm để lấy Blitz Wyrm Egg. Nói chuyện đủ 3 xác bạn nhận được 10 Mist Egg và Brooch of the Magpie.

Bước 4: Về làng Giran nói chuyện thợ rèn Kusto, sau đó nói chuyện với Martien.

Bước 5: Đến Oren gặp Sir Gustav Athebaldt.

Bước 6: Đến làng Hunter gặp Balthazar.

Bước 7: Đến Aden dịch chuyển lên Cánh Đồng Thảm Sát săn Spiteful Soul Leather lấy 10 viên Spiteful Soul Energy.

Bước 8: Quay về Oren nói chuyện với Sir Gusta Altebalt. Sang Aden nói chuyện với Sir Eric Rodemai.

Bước 9: Nói chuyện với Witch Cleo tại lối mòn từ Aden ra Nghĩa Trang. Sau đó quay về nói chuyện với Sir Eric Rodemai.

Bước 10: Đi cùng thành viên clan đến Tử Cấm Quan giết Grave Guard để Grave Keymaster xuất hiện và giết chúng để lấy Imperial Key x6.

Bước 11: Chạy về hướng Nghĩa Trang giết Imperial Gravekeeper và nói chuyện với Imperial Coffer để lấy Scepter of Judment.

Bước 12: Về Aden gặp Sir Eric Rodemai. Sang Oren nói chuyện với Sir Gustav Athebaldt để nhận Proof of Aspiration.

Bước 13: Gặp Trưởng giáo để nâng cấp Clan Lv5

L2VN TEAM,

 

Xem tất cả