[L2H5] Mimir Of Elixir Sub Class 4

NEWS
03/06/2024|Tin tức

Mimir’s Elixir

Điều kiện thực hiện nhiệm vụ:

 • Đạt cấp 75
 • Hoàn thành nhiệm vụ Fate’s Whisper
 • Làm nhiệm vụ Supplier of Reagents

1) Nói chuyện với Magister Ladd ở tầng 4 tháp ngà ông ta cần Pure Silver – bạn có thể nhận được Pure Silver khi làm nhiệm vụ Supplier of Reagents hoặc mua từ Cash Shop.
2) Nói chuyện với Supplier Wesley ở tầng hầm tháp ngà, bạn nhận được nhiệm vụ Supplier of Reagents. Bạn có thể sử dụng cái vạc (cauldron) ở đây để trộn các nguyên liệu từ nhiệm vụ, bạn cần các thứ sau đây

10 Moonstone shards + 1 Volcano Ash = 1 Moondust
10 Moondust + 1 Quick Silver = 1 Lunagent
1 Lunagent + 1 Quick Silver = 1 Pure Silver

3) Săn các con mobs sau
Halate’s Maids và Hames Orc Shaman
100 Moonstone shards từ Halate’s Maids ở tầng 3 tháp láo xược
10 Volcano Ashes từ Hames orc shaman ở Đầm lầy nóng
2 Quick Silver – có thể kiếm được từ cả 2 loại mob trên
4) Quay trở lại tháp ngà với đầy đủ nguyên liệu nói trên trộn các nguyên liệu để có được Pure Silver(Trong quést này bạn phải trộn ở nhiệt độ 1 nếu ko muốn nguy cơ fail, ở nhiệt độ cao hơn có thể được nhiều nguyên liệu đầu ra hơn)
5) Đưa Pure Silver cho Magister Ladd ở tầng 4 tháp ngà lần này ông ta cần True Gold
6) Nói chuyện với Magister Joan ở tầng 3 tháp ngà cô ta yêu cầu bạn đến Thung Lũng Tĩnh Lặng để săn con mob Chimera Piece để lấy Stone of Wisdom
7) Săn mob Chimera Piece ở Hang khổng lồ gần Đồng tĩnh lặng
khi nhận được Stone of Wisdom thì quay lại tháp ngà
8) Nói chuyện với Magister Joann, đưa viên đá Stone of Wisdom cho cô ta và nhận lấy True Gold
9) Quay trở lại nói chuyện với Magister Ladd ở tầng 4, đưa True Gold cho anh ta
10) Săn mob Bloody Guardians ở Lăng Mộ Lính Căng để lấy Blood Fire (Phí trên Thung Lũng Rồng)
11) Quay trở lại tháp ngà Trộn Pure Silver và True Gold ở cái vạc để có Mimir’s Elixir.

 • Chọn lần lượt:
 • Insert Mixing Stone để thả cục đá Wesley’s Mixing Stone vào. Mixing Stone có được từ nhiệm vụ ở NPC Wesley.
 • Insert Ingredients để thả Pure Silver vào
 • Insert Catalyst để thả True Gold vào
 • Select Temperature: chọn lửa 3 – Phoenix.
 • Mix Ingredients để chế

12) Đưa Mimir Elixir cho Ladd sau khi nói chuyện với Ladd thì lọ thuốc Mimir’s Elixir sẽ biến mất – bạn hoàn thành nhiệm vụ và nhận được Scroll: Enchant Weapon A.


*Giờ bạn đã có thể subclass, nói chuyện với trưởng giáo, trưởng giáo sĩ hay trưởng rèn … để nhận class mà bạn muốn sub vd:Sub thành Bounty Hunter thì gặp quản kho, sub Gladiator thì gặp trưởng giáo. Nếu muốn quay trở lại class chính thì cũng gặp trưởng giáo của class chính ….

Các điều kiện khác
1. Elves và Dark Elves ko thể sub thành class của chủng tộc kia. Ví dụ: Bladedancer ko sub thành Swordsinger, Temple Knight hay bất kì class của Elf.
2.Tất cả các class khác ko sub được Overlord và Warsmith
3. Các class tương tự nhau thì ko sub được cho nhau: 

 • Treasure Hunter, Plain Walker, Abyss Walker
 • Hawkeye, Silver Ranger, Phantom Ranger
 • Paladin, Dark Avenger, Temple Knight, Shillien Knight
 • Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner
 • Sorcerer, Spell Singer, Spell Howler

@Copyright

Xem tất cả