[L2H5] Nhiệm Vụ Fate Whisper Sub Class 1

NEWS
01/06/2024|Tin tức

Fate’s Whisper :Lời thì thầm của định mệnh

Bạn cần đạt tới cấp 75 khi muốn subclass, sau đó làm 1 loạt những nhiệm vụ sau đây
1)Trước tiên bạn phải gặp Maestro Reorin ở phía đông của Oren


bạn cần quay lại đây rất nhiều lần vì vậy nên nhớ vị trí của ông ta
Maestro Reorin yêu cầu bạn giúp giải thoát vợ của ông ta là Reira khỏi Shilen’s Messenger Cabrio và lấy lại quả cầu linh hồn (soul orb) của bà ta
2)Shilen’s Messenger Cabrio là 1 raidboss ở khu vực đông bắc của khu nghĩa trang Cemetery.

Sau khi giết được raidboss này 1 cái hòm sẽ hiện ra và nếu bạn mở ra thì sẽ nhận được quả cầu linh hồn của Reira. Thực ra bạn ko cần phải đánh Shilen’s Messenger Cabrio hay là ở trong pt giết con raidboss này, chỉ cần mở hòm nhưng phải nhanh chóng nếu ko hòm sẽ biến mất


3)Đưa quả cầu về cho Maestro Reorin, ông ta yêu cầu bạn đi kiếm 3 cái Infernium Scepter bằng cách giết 3 con raidboss ở Tháp láo xược 


Tầng 3 của tháp láo xược : Death Lord Hallate

 

Tầng 8 của tháp láo xược : Kernon

 

Tầng 11 của tháp láo xược : Longhorn Golkonda

 

sau khi giết mỗi raidboss sẽ có 1 cái hòm hiện ra(phải đợi 1 thời gian cái hòm mới hiện ra) bạn click vào hòm và nhận đc. Infernium Scepter
Khi đủ 3 cái thì quay trở lại đưa cho Maestro Reorin
4)Sau khi nhận đc. 3 cái Infernium Scepter, Reorin yêu cầu bạn đi lấy Infernium Varnish từ người vận kho Cliff ở Oren

 


5)Đưa Infernium Varnish cho Reorin, ông ta yêu cầu bạn đi lấy cái búa rèn của mình từ trưởng rèn Ferris ở thị trấn Aden


6)Lấy đc. búa đưa cho Reorin, giờ ông ta cần khuôn đúc của mình từ chỗ Thương gia Zenkin ở Oren.
Zenkin nói rằng đã bán khuôn đúc của Reorin cho Master Kaspar ở học viện Hardin


7) Gặp Master Kaspar ở đây bạn có 2 lựa chọn

  • Dòng 1 lấy máu Baium bạn sẽ nhận được 1 con dao Pipette Knife dùng để hit Baium. Để vào room Baium bạn cần làm nhiệm vụ An Arrogant Search.
  • Dòng 2 lấy máu Thiên Thần bạn sẽ nhận được 30 White Fabic, sau đó lên TOI giết Platium và Angel. Gợi ý bên trái cửa vào TOI 8.

Muốn vào phòng của Baium trên Tháp láo xược bạn phải có Blooded Fabric – nhận được khi đã hoàn thành nhiệm vụ An Arrogant Search. Nếu chưa làm Quest này thì bạn phải gặp Hanellin ở thị trấn Aden để bắt đầu.
8) Lên tháp láo xược, lên tầng 13, teleport lên tầng 14 với điều kiện chưa ai đánh thức Baium (Baium Spawn 5 ngày 1 lần nhưng có lẽ khi server down restart thì sẽ spawn lại)
Dùng con dao mà Kaspar đưa cho và chém nên dùng skill để không miss Baium và nhận được Red Pipette
9) Quay trở lại Master Kaspar, nói chuyện và đổi Red Pipette knife lấy Reorin’s Mold
10) Bạn cần có Vũ khí B cuối và 984 tinh thể hạng B, bạn được chọn chế tạo 1 vũ khí A cấp thấp và nhận được đồ của nhiệm vụ Star of Destiny.

Quest dành cho Tộc Kamael

(If you are Kamael should know that for the Sub-Class need not do Quest (Mimir’s Elixir), however should make such a quest posted below)

Items needed to make the quest:
a) Quest Star of Destiny (Part 1 of the sub-class)

Go to Kamael Village, in the village manor house, up the stairs and talk to Hierarch Kekropuz.

After a naughty conversation with the old man, I will send you to a Forest of the Dead, near the city of Rune. (access to a Forest of the Dead by Rune GK).
Talk to the NPC Mysterious Wizard – Florest of the Dead, it also will show you a naughty conversation and when the options to continue, click What is this ?. The NPC will guide you to hunt mobs in Swamp of Screens in order to get the item Black Echo Crystal. (The hunt site is immediately adjacent to a Forest of the Dead – you can also access it by Rune GK).

Picking up the item (which does not take five minutes), take right back to the Mysterious Wizard, sumonará the Katenar, talk to him.

After a long talk with Katenar, I will send you to the Valley of Saints (the most boring part). There you should seek the NPC Harkilgamed. (Valley of Saints is accessed by GK Rune)

After the conversation with the Harkilgamed – he will ask you to take 62 Shinning Medallion, item which you get through any mob with Splendor name – even if in quest designate some, it can be anyone.

After collecting the requested items, go back to Harkilgamed and delivered the medallions.

The next chat, he will send him back to the Hierarch Kekropuz, return to the village of Kamael, between the mansion and talk to the NPC.

Comrade elder will tell you to go to Soul Harbor find the NPC Mao (available in GK Kamael Village).

Talk to Mao and he teleport you to Mother Nornil.
Find the NPC Rodenpicula, talk to her and she’ll tell you to talk to Mother Nornil – is a giant statue just behind the Rodenpicula.

After the small talk of Mother Nornil, she will ask to speak again with the Rodenpicula, do it.

In turn, the Rodenpicula ask to speak again with Mother Nornil, which in turn will ask again to talk to the Rodenpicula. (at this stage you become a carrier pigeon)

Ready! You just won one EWA and is allowed to learn their subclasses in the NPCs of the Kamael mansion – Maynard and Valpor.

 

@Copyright

Xem tất cả