[L2H5] Nhiệm vụ Pet

NEWS
01/06/2024|Tin tức

Chào các chiến binh,

Tổng quản Aden hướng dẫn một số nhiệm vụ về Pet, chúc các bạn đồng hành cũng những đồng đội Pet ưng ý.

Nhiệm vụ: Get a Pet

Phần thưởng: Wolf Collar

Yêu cầu Level 15. Nhận nhiệm vụ tại Martin làng Gludin.

Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại Martin làng Gludin. Anh ta yêu cầu bạn đi săn 50 Bloody Fang tùy theo chủng tộc có yêu cầu đánh quái khác nhau:

Human: Giant Spider, Talon Spider, Blade Spider ở Phía Đông Đảo Đối Thoại

Orc: Kasha Spider, Kasha Fang Spider, Kasha Blade Spider ở Thác Băng Giá

Dwarf: Hunter Tarantulas và Plunder Tarantulas ở Khu Mỏ Phía Tây

Elf: Crimson Spider, Hook Spider và Prince Spider ở Rừng Elf.

Dark Elf: Lesser Dark Horror, Dark Horror và Prowler ở Đầm Lầy.

Kamael: Crimson Spider ở Hang Nornil.

Bước 2: Thu thập đủ 50 Bloody Fang mang về cho Martin ở Gludin.

Bước 3: Nói chuyện với Giữ cổng Bella ở Gludio, Lính gác Metty ở Dion, Tiệm trang sức Ellie ở Giran.

Bước 4: Quay lại Martin và trả lời các câu hỏi

The biological classification of the wolf is "meat-eating mammal of a dog's family". Then which animal among the following is *not* a "meat-eating mammal from a dog's family"?

 • Shepherd hoặc No answer

How far (km) can a wolf's scent reach?

 • 2.4 km

What should you do to make a pet grow faster?

 • Makes a pet hit a monster a lot

Choose the *wrong* description on the breeding of wolves.

 • Pregnancy is nine months

Which one among the following does a wolf *not* eat?

 • No answer

What kind of wolf leads the rest when it comes to hunting in a pack?

 • Male

There is no exact data on the life span of a wild wolf. Then how long does a wolf in the zoo normally live?

 • 12-15 years

The following are descriptions on the life of a wolf. Choose the *wrong* description among the choices.

 • A pregnant wolf makes its home in a wide open place to have its babies

The following are descriptions about the wolf. Choose the *right one* among the choices.

 • A grown wolf is still not as heavy as a fully-grown male adult human

The following connections are made between the wolves in the Lineage world and their habitats. Which of the following is *not* connected properly?

 • Orc - Black Wolf

Normally, how would a wolf's tail be positioned?

 • It's tail is always pointing straight down

The owner can use its pet for many different purposes. Which one of the following is *not* the purpose of a pet use?

 • Makes to go to the village and buy items rather than sending on an errand

What is the name of this animal which is in the wolf family and was thought to live 2,500,000-10,000 years ago? It is said that its body and skull were big and heavy, but its brains were so small that it is assumed that its intelligence weren't very high.

 • Dire Wolf

The pet shall disappear forever if you can't resurrect it within a certain amount of time. What is the maximum amount of time to resurrect a pet?

 • 20 minutes

What should you do to make a pet grow faster?

 • Makes a pet hit a monster a lot

Bước 5: Trả lời đúng các câu hỏi bạn sẽ nhận được Collar Wolf, double click để triệu hồi Wolf.

Nhiệm vụ Help the Sister

Phần thưởng: Cougar (Cọp)

Yêu cầu Lv26

Bước 1: Gặp NPC Cooper ở Giran (gần Luxury Shop) để nhận nhiệm vụ, qua Weapon Shop Giran mua 1 Crafted Dagger [D] về giao cho Cooper.

Bước 2: Cooper bảo bạn hãy mang về 30 Map Piece. Hãy đến bãi pháp trường để săn Scepter và Sorrow Maiden.

Bước 3: Khi có đủ 30 Map Piece, giao nó cho Cooper, bạn sẽ nhận được Ivory Colored Map.

Bước 4: Cooper bảo bạn đi gặp Galladucci trong Luxury Shop.

Bước 5: Gặp lại Cooper để hoàn thành nhiệm vụ và nhận Exchange Pet Ticket: Cougar.
Nói chuyện với Cooper, Chọn Exchange pet exchange ticket for a pet, chọn Pet exchange ticket: Cougar.

Nhiệm vụ Help the Uncle

Phần thưởng: Buffalo (Trâu)

Yêu cầu Level 25

Bước 1: Gặp NPC (Pet Manager) Waters ở Dion (gần nhà rèn) để nhận nhiệm vụ, qua Weapon Shop Dion mua 1 Trident [D] về giao cho Waters.

Bước 2: Waters bảo bạn hãy mang về 30 Map Piece. Từ người giữ cổng Dion, Move đến Đồng bằng Dion, bạn sẽ thấy những con Monster Eyes Destroyer. Giết nó để nhận Map Piece.

Bước 3: Khi có đủ 30 Map Piece, giao nó cho Waters, bạn sẽ nhận được Yellow Map.

Bước 4: Waters bảo bạn đi gặp NPC Sophya ở gần đó (Warrion Guild Dion).

Bước 5: Gặp lại Waters để hoàn thành nhiệm vụ và nhận Exchange Pet Ticket: Buffalo.
Nói chuyện với Waters, Chọn Exchange pet exchange ticket for a pet, chọn Pet exchange ticket: Buffalo.

Nhiệm vụ Help the Son

Phần thưởng: Kookaburra (Gà)

Yêu cầu Level 24

Bước 1: Gặp NPC (Pet Manager) Lundy ở Gludio để nhận nhiệm vụ, qua Weapon Shop Dion mua 1 Work Hammer [D] về giao cho Lundy.

Bước 2: Lundy bảo bạn hãy mang về 30 Brocken Gemston Fragment. Đi bộ thẳng ra cổng phía Tây Gludio, bạn sẽ thấy những con Lizardman, hãy giết chúng.

Bước 3: Khi có đủ 30 Brocken Gemston Fragment, giao nó cho Lundy, bạn sẽ nhận được Yellow Map.

Bước 4: Lundy bảo bạn đi gặp NPC Drikus ở gần đó (Orc Guild Gludio).

Bước 5: Gặp lại Lundy để hoàn thành nhiệm vụ và nhận Exchange Pet Ticket: Kookaburra.
Nói chuyện với Lundy, Chọn Exchange pet exchange ticket for a pet, chọn Pet exchange ticket: Kookaburra.

Nhiệm vụ Little Wing

Phần thưởng: Rồng Wind, Rồng Twilight, Rồng Star

Yêu cầu Lv35

Bước 1: Gặp NPC (Pet Manager) Cooper ở Giran để nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Sau đó qua Làng thợ săn gặp NPC (Elder) Cronos. Nói chuyện với hắn đến khi bạn lựa chọn cách làm 1 trong 2 viên Fairy Stone tương ứng sẽ nhận được Normal Fairy Stone List hoặc Deluxe Fairy Stone List.
Normal Fairy Stone - bạn cần phải có đủ 10 Coal, 10 Charcoal, 10 D-Grade gemstone, 3 Silver Nuggest, và 10 Toad Lord Skin. Đến đầm lầy Cruma (Dion) và giết Toad Lord để lấy Toad Lord Skin. Những thứ còn lại có thể tìm mua hoặc đi xin.
Deluxe Fairy Stone - bạn cần phải có đủ 10 Coal, 10 Charcoal, 1 C-Grade gemstone, 5 Silver Nuggest, 1 Stone of Purity, và 20 Toad Lord Skin (Deluxe Fairy Stone sẽ cho bạn Hatchling Food khi kết thúc nhiệm vụ).

Bước 3: Sau khi đã có đủ các nguyên liệu chế tạo Fairy Stone thì đến Dion để gặp Maria (Shop tạp hóa) để nhận Fairy Stone.

Bước 4: Nói chuyện với Cronos, Cronos kêu bạn đi gặp Lính gác Byron.

Bước 5: Đến Thung lũng Phép để tìm gặp Fairy Mimyu. Đi từ lối vào phía bắc thung lũng phép, đi xuống dốc, tiếp tục đi cho đến khi gặp 1 cái hang có thác nước đầu tiên, NPC Fairy Mimyu ở trong đó. Nói chuyện với Fairy Mimyu để nhận Fairy Dust (đối với Deluxe Fairy Stone). Tiếp túc nói chuyện để nhận Juice of Monkshood.

Bước 6: Mimyu bảo bạn lựa chọn đi tìm một trong 5 con rồng sau: Drake Kalibran, Drake Exarion, Wyvern Suzet, Wyvern Shamhai, Drake Zwov.

Bước 7: Khuyên nên chọn đi tìm Drake Zwov cho lành, Đi từ phía đồng bằng Lizardman. Nó nằm ở đầu con sông (sát vách núi) gần Hầm mộ bội giáo. (Đi từ hướng hồ iris làng elf nếu bạn có rồng bay qua dãy núi. Còn bạn nào muốn thể hiện trình bay nhảy và leo núi thì đi tìm Drake Kalibran.) Nói chuyện với Drake Zwov để nhận Scale of Drake Zwov.

Bước 8: Săn Marsh Spider ở Đầm lầy Cruma để lấy đủ 20 cái Egg of Drake Zwov. Quay lại gặp Zwov để nhận Egg of Drake Zwov.

Bước 9: Quay trở về gặp Fairy Mymyu, đưa Egg of Drake Zwov và Fairy Dust cho nó, bạn sẽ có 1 con rồng ngẫu nhiên (Star, Twilight hoặc Wind).

Nhiệm vụ Little Wing Big Adventure

Yêu cầu: Level 45, Rồng nhỏ Level 55.

Phần thưởng: Tiến Hóa Hatching thành Dragon

Bước 1: Gặp NPC Cronos ở làng Thợ săn để nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Nói chuyện với Fairy Mymyu, bạn sẽ nhận được 4 Fairy Leaf.

Bước 3: Bi giờ hãy cho Hatchling của bạn tấn công lần lượt 4 cái cây Fairy Tree of (Abyss, Wind, Star, Twilight). 4 cái cây này nằm gần sát vách núi gần Hầm mộ Tử cấm lộ ở Làng thợ săn.

Fairy Tree of Abyss

Fairy Tree of Wind

Fairy Tree of Star

Fairy Tree of Twilight

Bước 4: Dọn thùng đồ của Hatchling và thu hồi nó vào cây sáo, đến gặp Fairy Mymyu để hoàn thành nhiệm vụ và nhận Dragon Bugle tương ứng với loại Hatchling của bạn.

@Copyright

 

 

 

 

 

Xem tất cả