[High Five] Nhiệm vụ Start of Fate - Chuyển Class 1st

NEWS
15/08/2019|Tin tức

Nhiệm vụ Start of Fate - Chuyển phái lần 1

 

1. Nhấn Alt+B > Tab Nhiệm Vụ > Nhiệm vụ chuyển Class > Gặp NPC Sobion nhận nhiệm vụ.  Sau khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ được dịch chuyển đến NPC Sobion, nói chuyện với Sobion để vào Phế tích.

2. Nói chuyện với Combat Assistant.

3. Chạy vào và giết tất cả quái vật Embryo Operative.


 

4. Theo sau Combat Assistant tới phòng tiếp theo và nói chuyện với anh ấy để mở cửa.

5. Bào room và giết Embryo Handyman để nhặt đủ 3 Belis's Mark và nói chuyện với Belis Verification System để mở cửa phòng tiếp theo.

6. Theo sau Combat Assistant đến phòng tiếp theo và nói chuyện với anh ấy để mở cửa.

7. Ở đây bạn sẽ chờ ở cửa và giết những quái vật Embryo Operative Embryo Handyman cho đến khi Electrcity Generator ngưng hoạt động.


Bảo vệ thiết bị


 

7. Yheo sau Combat Assistant đến phòng tiếp theo và nói chuyện với anh ấy để mở cửa. 

8. Giết Royal Guard Nemertess và nhận Saril's Necklace.


 

9. Nói chuyện với Combat Assistant. Bạn sẽ được dịch chuyển ra ngoài.

 

10. Nói chuyện với Sebion.

11. Bấm Alt + V, dùng Srcoll OF Escape để về  Talking Island Village.


 

12. Nói chuyện với trưởng giáo Chủng tộc của bạn ở làng Talking Island để hoàn thành nhiệm vụ. 

 

===========

Chú ý: Bấm Alt + K để học kỹ năng mới sau khi chuyển Class lần 1. Quá trình chuyển Class lần 2 diễn ra khi nhân vật đạt cấp 40.

L2VN.COM

Xem tất cả