Thân gửi các bạn,

L2VN xin chính thức thông báo chế độ hỗ trợ người chơi chuyển L2VN Coin tồn trong tài khoản thuộc máy chủ L2VN H5 Custom sang máy chủ L2C1. Thông tin chi tiết như sau:

1/ Hoàn trả 50% Coin tồn từ máy chủ L2VN H5 Custom sang L2VN C1

Chú ý: Yêu cầu tối thiểu phải còn hơn 200 L2VN Coin trong tài khoản máy chủ H5 Custom 

2/ Hoàn trả Vé Premium Account 30Day ở L2VN H5 Custom sang L2VN C1 (Đổi tương đương)

3/ Thời gian hỗ trợ chuyển Coin và Vé PA

  • Đợt 1 Ngày 29/04/2021:
    • Hoàn trả 50% Coin các tài khoản đang giữ 200-5000 Coin (Với các tài khoản đang giữ hơn 5000 coin, số dư còn lại sau khi trừ đi 5000 Coin  đợt 1 sẽ được phát trong đợt 2)
    • 1/2 số Vé PA sang L2C1.
    • Lưu ý: Chỉ hỗ trợ trên Cùng 1 Tài Khoản (L2VN H5 Custom và C1). Sau khi chuyển xong, L2VN sẽ xóa Coin tại máy chủ L2VN H5.
  • Đợt 2 Ngày 13/05/2021: L2VN sẽ phát Coin và số PA còn lại.

Chú ý: 

  • Chỉ những tài khoản còn L2VN Coin và Vé Premium Account 30Day tại máy chủ L2VN H5 Custom mới nhận được hỗ trợ.
  • Sau ngày 14/5/2021, L2VN sẽ không tiếp nhận bất kỳ khiếu kiện nào liên quan tới hỗ trợ Coin hoàn lại của người chơi tại máy chủ H5 Custom sang máy chủ L2C1.

Trân trọng,

L2VN TEAM,