[Tính năng] Craft Accessory Boss

CLASSIC
25/05/2022|Tin tức

Thân chào các bạn,

Craft Accessory Boss (Trang sức Boss) là tính năng thêm thuộc tính Craft vào các Trang sức Boss cao cấp. 

1> Các thuộc tính của Craft

Ring: Chọn 1 trong 3 thuộc tính STR +2 hoặc INT +2 hoặc CON +2.

Earring: Chọn 1 trong 3 thuộc tính Shield (4% P.Def) hoặc Earth (4% M.Def) hoặc Pure (Kháng Attribute +25).

Necklace: Chọn 1 trong 3 thuộc tính Body (Max HP +5%) hoặc Mind (Cooldown skill -3%) hoặc Barrier (Giảm Damage nhận vào -5%).

2> Làm sao để Craft Trang sức Boss

- Gặp NPC Rafforty ở Giran

- Yêu cầu nguyên liệu Craft là Silenite (Silenite có được qua phân rã các Trang sức Boss cấp thấp)

Lưu ý:

- Trang sức Boss đã Augment sẽ không Craft được.

- Trang sức Boss khi Craft được giữ nguyên cấp Enchant.

- 2 Option giống nhau chỉ tác dụng 1. Ví dụ: 2 Ring STR chỉ tăng 2 STR.

3> Danh sách các Trang sức Boss có thể Craft

  • Queen Ant Soul Ring
  • Baium Soul Ring
  • Ruler's Ring of Authority
  • Ring of the Truth-Seeker
  • Orfen Soul Earring
  • Blessed Antharas Earring
  • Lindvior Earring
  • Frintezza Soul Necklace
  • Blessed Antharas Necklace

4> Phân rã Trang sức Boss tại Rafforty ở Giran

 

L2VN.COM

Xem tất cả