[Classic 2022] Event Chúc Mừng Năm Mới

CLASSIC
23/12/2022|Tin tức

Thân chào những chiến binh,

1/ Event Chúc Mừng Năm Mới

Giới thiệu:

Vua Amadeo Cadmus cần lượng lớn Giant Coin để tiến hành giao dịch với Người Khổng Lồ trong công cuộc xây dược tòa tháp vĩ đại cao chọc trời Tower of Insolence.
Vua Amadeo Cadmus đã ra lệnh cho các cận thần đến tất cả các Làng/Thị Trấn để tuyên đọc thông báo đến những chiến binh.
Giant Coin ở trong các quái thú mạnh có Level 70+, các chiến binh nên thành lập tổ đội để tiêu diệt quái thú và thu thập Giant Coin.

Thời gian: 10h 20/12/2022 đến 10h ngày 6/1/2023

Nội dung: Các chiến binh / pháp sư Level 70+ khi săn quái Level 70+ sẽ nhận được Giant Coin. Thu thập Giant Coin để đổi Bao Lì Xì tại Dimensional Merchant.

Phần thưởng:

Khi mở Bao Lì Xì sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau

 • Scroll: Enchant Weapon D-grade
 • Scroll: Enchant Armor D-grade
 • Scroll: Enchant Weapon C-grade
 • Scroll: Enchant Armor C-grade
 • Scroll: Enchant Weapon B-grade
 • Scroll: Enchant Armor B-grade
 • Scroll: Enchant Weapon A-grade
 • Scroll: Enchant Armor A-grade
 • Venir Fragment
 • Accessory Life Stone
 • Weapon Supply Box (B-grade)
 • B-grade Armor Pack
 • Scroll: XP/SP 30% 20 phút
 • A-grade Weapon Supply Box
 • A-grade Armor Supply Box
 • A-grade Accessor Pack
 • Weapon Enhancement Stone
 • Armor Enchancement Stone
 • Battle Scroll
 • Special Fruit Buff
 • Crystal A-grade
 • Gemstone A-grade
 • Enchant Aden Talisman
 • Aden Talisman
 • Enchant Eva Talisman
 • Eva Talisman
 • Sealed Rune - Stage 1
 • Sealed Rune - Stage 2
 • Sealed Rune - Stage 3
 • Sealed Rune - Stage 4
 • Sealed Rune - Stage 5

2/ Event Giáng Sinh An Lành

Thời gian: 10h 15/12 đến 31/12

Nội dung: Khi đánh quái sẽ nhận được Buff tăng sức mạnh cho nhóm, biến đổi hình ảnh giáp thành Santa Claus.

L2VN TEAM,

Xem tất cả