[L2H5] Hướng Dẫn Tân Thủ

NEWS
04/04/2024|Tin tức

1. Hướng dẫn chung

Giới thiệu chung về các Chủng tộc và hướng phát triển Class. Xem tại đây.

Lần đầu vào game, các chủng tộc sẽ có xuất hiện ở các làng khác nhau theo Tộc.

Các bạn sẽ đi farm và lên level, làm nhiệm vụ chuyển cấp. Một vài lưu ý:

 • Nhận buff tân thủ: Click vào NPC Buff Hỗ Trợ để nhận buff tân thủ
 • Bật đạn ss: Alt+V mở hòm đồ, kéo đạn ss ra ngoài thanh phím tắt. Click chuột phải kích hoạt ss tự động
 • Học skill: Lên cấp, về làng gặp Master học skill (Lưu ý skill khá tốn điểm SP, bạn nên tiết kiệm time di chuyển bằng cách farm lên cao cao để đủ SP học)
 • Làm nhiệm vụ chuyển Class, các bạn sẽ tự làm. Game không hỗ trợ chuyển class.

2. Hướng dẫn làm nhiệm vụ chuyển class: 

2.1 Sub Class

2.2 Nobless

3. Map luyện cấp

 • Level 1- Level 20: Train tại khu vực của các Chủng tộc
  • Light Elf: Pháo đài Elf
  • Human: Phế tích Elf
  • Dark Elf: Đầm lầy
  • Orc: Hang Thử Thách
  • Lùn: Mỏ than
  • Kamael: Rừng Mimir
 • Level 20: Phế tích đau khổ. Phế tích tuyệt vọng
 • Level 30: Tổ kiến
 • Level 40: Chân Tháp Ivory, Đảo Cá Sấu, Học viện Hardin.

4. Nhiệm vụ khác

Click vào Link để xem hướng dẫn các nhiệm vụ Pet

Click vào Link để xem hướng dẫn nhiệm vụ săn đồ

 

Link Hướng dẫn Tân Thủ bản Classic

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tất cả