[Classic 2023] Hướng Dẫn Chiến Binh Mới

CLASSIC
24/05/2023|Tin tức

1/ Hỗ trợ Chiến binh mới

Khi tạo nhân vật bạn sẽ nhận được một số vật phẩm sau:

 • Vũ khí Top No-grade +9
 • Adventurer Cloak
 • Romantic Chapeau
 • Scroll Buff 2nd x100
 • Soulshot/Blessed Spiritshot = 20000/10000
 • HP Potion = 2000
 • Spirit Ore = 2000

Đặc sắc:

 • Adena dùng được hầu hết tất cả các tính năng.
 • Dịch chuyển miễn phí
 • Soulshot/Blessed Spiritshot = 1 Adena
 • Không giới hạn Level sử dụng trang bị / vũ khí.
 • Auto ingame
 • Tỉ lệ Enchant và nâng cấp một số tính năng được tăng thêm so với Official EU/NA.
 • Spoil và Craft vẫn giữ nguyên giá trị và bản chất vốn có của tộc Dwarf nói riêng và Lineage 2 nói chung.
 • Chuyển Class 20 - 40 - 76 miễn phí. Yêu cầu: ở Vùng Hòa Bình.

2/ Lên cấp

Cách 1: Tham gia chuỗi nhiệm vụ tân thủ của Classic 2023

 • Vừa tạo nhân vật khi vào game bạn nhận nhiệm vụ tại Newbie Guild làm theo chuỗi Quest đến Lv20. Phần thưởng: EXP/SP, trang bị D-grade.
 • Change Class: Level 20 nhấn Icon gốc phải dưới màn hình game để Chuyển Class 1st.
 • Chuyển Class 1st xong hãy nhận nhiệm vụ tại Bathis thị trấn Gludio để tiếp tục chuỗi nhiệm vụ. Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ bạn sẽ đạt Level 40.

Cách 2: Dịch chuyển ra các khu vực săn bắn đánh quái để lên cấp.

Một số khu vực luyện cấp gợi ý:

 • Lv40 - Lv46: Alligator Island (Giran), Sea of Spores / Ivory Tower Carter (Oren)
 • Lv46 - Lv56: Cruma Tầng 1 (Dion), Cemetery (Aden)
 • Lv58 - Lv70: Cruma Tầng 2 (Dion), Seal of Shilen (Aden), Hầm mộ Lv65 (Dark Elf và Hunter Village)
 • Lv70 - Lv76: Silent Valley (Aden), Devil Island (Giran), Hầm mộ Lv70 (Dark Elf và Hunter Village), các map thuộc tính Wall of Argos, Garden of Eva, Wind of Plateru, Forge of the God.
 • Lv77 - Lv80: Forgotten Island (Aden), Hầm mộ Lv76 (Oren và Aden), Dragon Valley (Giran), Imperial Tomb (Goddard), Varka Silenos (Goddard), Varka Orc (Goddard).
 • Lv82: Ketra Orc, Varka Silenos
 • Lv85: Dragon Valley, Imperial Tomb, Forgotten Island.
 • Lv86: Antharas Lair, Hot Spring, Tower of Insolence.

3/ Hướng dẫn Tính năng

Enchant: cường hoá vũ khí, trang bị, trang sức

Tỉ lệ Enchant

Mốc Enchant Vũ Khí D đến A-grade Vũ Khí
Từ +1 - +3 100%
Từ +4 + 15 70%
Từ +16 - +30 45%
Mốc Enchant Giáp / Trang Sức D đến A-grade Giáp
Từ +1 - +4 100.0%
Mốc +5 66.66%
Mốc +6 44.44%
Mốc +7 33.33%
Mốc +8 - +10 30.00%
Mốc +11 - +25 20.00%

 

Mốc Enchant Vũ Khí S-grade Vũ Khí
Từ +1 - +3 100%
Từ +4 - +7 40%
Từ +8 - +15 35%
Từ +16 - +30 30%
Mốc Enchant Giáp / Trang Sức S-grade Giáp
Từ +1 - +4 100%
Mốc +5 35%
Mốc +6 - +10 30%
Mốc +11 - +25 20%

Loại Enchant

 • Scroll: Enchant khi thành công thì tăng +1 mốc Enchant. Thất bại vật phẩm sẽ thành Crystal.
 • Improved Scroll: Enchant khi thành công tăng từ +1 đến +3 ngẫu nhiên. Thất bại vật phẩm sẽ thành Crystal.
 • Stabe Scroll: Enchant khi thành công tăng +1 mốc Enchant. Thất bại giữ nguyên mốc Enchant cũ. Không dùng cho vũ khí +7 trở lên. Không dùng cho giáp / trang sức +6 trở lên.
 • Advanced Stable Scroll: Enchant khi thành công tăng +1 mốc Enchant. Thất bại giữ nguyên mốc Enchant cũ. Dùng cho vũ khí +7 đến +15. Dùng cho giáp / trang sức từ +6 đến +9.
 • Top Stable Scroll: Enchant khi thành công tăng +1 mốc Enchant. Thất bại giữ nguyên mốc Enchant cũ. Dùng cho vũ khí +16 đến +19. Dùng cho giáp / trang sức từ +10 đến +13.

4/ Hướng dẫn về hồi phục Mana

Nhóm Regeneration cố định theo điểm

 • 1/ Premium Account: Hồi 10 Mana Point mỗi lần.
 • 2/ Enchant Set Armor +6 (Tùy loại giáp có set 2 món hoặc 3 món trang bị trở lên). Ví dụ: Full Plate Armor gồm Áo + Nón, Karmian gồm Áo + Quần + Tay .v.v.
 • 3/ Belt Mithil tại NPC Pona ở Thị trấn Giran.
 • 4/ Jewel Aquamarine có tỉ lệ % hồi 136 Mana khi dùng skill vật lý, skill magic (tấn công lẫn buff)
 • 5/ Skill của dòng Magic - Mana Regeneration.
 • 6/ Talisman Eva
 • 7/ Talisman Venir Stage 12 có cơ hội chuyển hóa sát thương thành Mana.
 • 8/ Orfen Earring Level 3 có cơ hội chuyển hóa sát thương thành Mana.

Nhóm Regeneration cố định theo %

 • 1/ 2 món Robe B-grade bất kỳ. Ví dụ khi bạn mặc Set Karmian Áo + Quần + Tay thì Nón + Chân bạn dùng 2 Món B Type Robe bất kỳ.
 • 2/ Iss Rune ép vào Vũ khí chọn Mana Regeneration.
 • 3/ Skill Clan Clarity
 • 4/ Skill của Class Elder Clarity
 • 5/ Xăm +MEN -INT

Nhóm Class Buff Mana

 • Elf Mystic - Elven Oracle - Elder khoảng Lv20 chuyển nghề lần 1 là Buff Mana được, Sách mua tại Tạp hóa Gludio.
 • Dark Elf Mystic - Shillien Oracle - Shillien Elder khoảng Lv20 chuyển nghề lần 1 là Buff Mana được, Sách mua tại Tạp hóa Gludio.

5/ Hướng dẫn Raid Boss

Raid Boss ở phiên bản Classic 2023 này được thêm một ít trí thông minh. Thay mặt tổng quản Aden gợi ý điểm cần lưu ý khi Raid Boss.

 • Boss Level 21 đến Level 49

Đặc điểm: Boss yếu

Nhóm: Giai đoạn này thì damage phép raid sẽ nhanh hơn chiến. Raid nhanh thì nên trang bị C-grade trở lên.

Lưu ý: Lúc Boss ở chế độ Berserker thì tất cả thông số của Boss đều tăng bạn hãy nằm chết và đợi hết Berserker hồi sinh rồi tiếp tục Damage Boss.

 • Boss Level 50 trở lên

Đặc điểm: Boss yếu. Boss vẫn có Berserker

Nhóm: Tối thiểu 2 Party Full không tính Support. Class tùy chọn, đầy đủ Debuff thì sẽ Raid nhanh.

Lưu ý: Khi Boss ở thời điểm 90% HP, 60% HP, 30% HP thì sẽ được buff Shield tác dụng 30 giây. Trong 30 giây này các bạn cần gây đủ 100 hit đánh vào Boss để làm Vỡ Shield và tiếp tục Raid bình thường. Nếu bạn không gây đủ 100 hit Boss sẽ hồi full HP. Class Tyrant có Atk Speed cao nhất giúp hỗ trợ nhiều trong phần này.

L2VN TEAM

 

Xem tất cả