[Classic 2022] Event Valentine

CLASSIC
04/02/2023|Tin tức

Thân chào các chiến binh,

Mỗi mùa Xuân về vào Tháng 2 chúng ta lại gặp nhau ở sự kiện Valentine (Lễ Tình Nhân).

Chúc cho những bạn chưa tìm được tình yêu của mình sớm ngày kết duyên đôi lứa. 

Chúc cho những bạn đã có gia đình hạnh phúc bền lâu.

Chúc cho những bạn đang chơi Classic 2022 có một mùa Valentine thật vui vẻ.

Event Valentine

Thời gian: 1/1 đến 10h 18/2

Nội dung: Khi săn quái Level 70+ bạn sẽ nhận được các mảnh Trái tim. Thu thập đủ 2 bộ Trái tim 9 mảnh bạn sẽ đổi được Valentine Day Gift tại Dimensional Merchant.

Phần Thưởng: Khi mở Valentine Day Gift sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

 • Scroll: Enchant Weapon D-grade
 • Scroll: Enchant Armor D-grade
 • Scroll: Enchant Weapon C-grade
 • Scroll: Enchant Armor C-grade
 • Scroll: Enchant Weapon B-grade
 • Scroll: Enchant Armor B-grade
 • Scroll: Enchant Weapon A-grade
 • Scroll: Enchant Armor A-grade
 • Venir Fragment
 • Accessory Life Stone
 • Life Stone Weapon Lv2
 • Life Stone Armor Lv2
 • Weapon Supply Box (B-grade)
 • B-grade Armor Pack
 • Scroll: XP/SP 30% 20 phút
 • A-grade Weapon Supply Box
 • A-grade Armor Supply Box
 • A-grade Accessor Pack
 • Weapon Enhancement Stone
 • Armor Enchancement Stone
 • Battle Scroll
 • Special Fruit Buff
 • Crystal A-grade
 • Gemstone A-grade
 • Enchant Aden Talisman
 • Aden Talisman
 • Enchant Eva Talisman
 • Eva Talisman
 • Sealed Rune - Stage 1
 • Sealed Rune - Stage 2
 • Sealed Rune - Stage 3
 • Sealed Rune - Stage 4
 • Sealed Rune - Stage 5
 • Queen Ant Ring
 • Core Ring
 • Orfen Earring
 • Zaken Earring

L2VN TEAM,

Xem tất cả