[GOD] Shiny Elemental Shirt

CLASSIC
23/03/2022|Tin tức

Thân chào các bạn,

1. Power Shirt

Power Shirt có thể mua Merchant of Mammon.

Có thể nâng cấp thành Shiny Elemental Shirt tại Paddy ở Giran.

2. Upgrade Power Shirt thành Shiny Elemental Shirt

Dùng Power Shirt +7 để đổi Shiny Elemental Shirt Exchange Stone ở Paddy tại Giran.

Dùng Power Shirt khác + Elemental Shirt Exchange Stone để đổi Shiny Elemental Shirt (Mức Enchant giữ nguyên)

3. Shiny Elemental Shirt

Kỹ năng bị động khi Enchant Elemental Shirt

Kỹ năng chủ động khi Enchant Shiny Elemental Shirt +6 trở lên:

Với sức mạnh lớn từ cấp Enchant +6 trở lên, chắc chắn vật phẩm này sẽ không thể thiếu trong những trang bị của bạn.

L2VN team,

Xem tất cả