[GOD] Sự kiện hoàn trả 30% coin tiêu dùng Cash Shop

CLASSIC
02/08/2022|Tin tức

Từ 1/8 đến 5/8, người chơi khi xài tổng giá trị mua hàng từ 100 L2VN Coin trở lên tại Shop B (Cash Shop) sẽ được hoàn lại 30% Coin sử dụng.

Chú ý:

  • Thời gian hoàn trả 30% tổng giá trị coin tiêu dùng từ 1/8 tới 5/8 sẽ được phát trong ngày 6/8.
  • Tất cả các giao dịch tại Shop B liên quan tới L2VN Coin đều được tính hoàn (Kể cả mua Beer sự kiện)
Xem tất cả