[Ertheia II] Thông tin bản đồ luyện cấp từ 85 lên 99

NEWS
20/08/2015|Tin tức

 

 

Thân chào các bạn!

Trong Ertheia II chia ra làm 2 dạng bản đồ luyện cấp: luyện cấp một mình, luyện cấp tổ đội.

Những người luyện cấp một mình thường khó khăn trong việc tìm kiếm các bãi quái phù hợp với cấp độ hơn so với những người chơi luyện cấp cùng tổ đội.

Bảng phân bổ cấp độ và 2 bản đồ dành cho cấp 85 đến 90 dưới đây sẽ giúp cho người luyện cấp một mình và một nhóm chơi cùng nhau sẽ tìm được những bản đồ thích hợp.

Bảng cấp độ và bản đồ luyện cấp phù hợp:

Vị trí các bản đồ luyện cấp:

 • Bản đồ: Giran harbor
 • Cấp: 90
 • Loại: 1 người train

 • Bản đồ: Town Of Gludo
 • Cấp: 85
 • Loại: 1 người train

 • Bản đồ: Bloody Swampland
 • Cấp: 87
 • Loại: 1 người train

 • Bản đồ: Harnak Underground Ruins
 • Cấp: 85
 • Loại: tổ đội 7 người train
 • Đối thoại với NPC Hadel để vào

 • Bản đồ: Garden Of genesis
 • Cấp độ: 90
 • Loại: 1 người hoặc tổ đội train
 • Đối thoại với NPC Sookie tại Ancient City Arcan để vào

 • Bản đồ: Giran harbor
 • Cấp: 90
 • Loại: 1 người train

 • Bản đồ: Fairy Settlment
 • Cấp độ: 90
 • Loại: 1 người train

 • Bản đồ: Prison Of Darkness
 • Cấp độ: 90
 • Loại: Tổ đội train
 • Đối thoại với NPC Sookie để vào

 • Bản đồ: Seal Of Shilen
 • Cấp độ: 95
 • Loại: 1 người train

 • Bản đồ: Orbis Temple
 • Cấp độ: 95
 • Loại: tổ đội train

 • Bản đồ: Guillotine Fortress
 • Cấp độ: 95
 • Loại: tổ đội train

 • Bản đồ: Pagan Temple
 • Cấp độ: 97
 • Loại: 1 người hoặc tổ đội train
 • Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ Conspiracy Behind DoorsThe Voice of Authority
 • Đối thoại với NPC Kargos để vào

 • Bản đồ: Cemetary
 • Cấp độ: 97
 • Loại: 1 người train

 • Bản đồ: Raider Crossroads
 • Cấp độ: 99
 • Loại: tổ đội train

Thông tin luyện cấp từ 1 lên 40 xem tại đây.

Thông tin luyện cấp từ 41 lên 52 xem tại đây.

Thông tin luyện cấp từ 52 lên 80 xem tại đây.

Thông tin luyện cấp từ 80 lên 85 xem tại đây.

L2VN.com

 

Xem tất cả