04-10-2018
Bạn có thích nội dung bài viết này?

 

Quy định xử phạt người chơi tại máy chủ Classic khi dùng phần mềm 3 can thiệp vào game.

 • Vi phạm lần 1:
  • Khóa nhân vật vi phạm và các nhân vật liên quan điều tra (Các nhân vật liên quan là các nhân vật có thể không trực tiếp dùng Bot nhưng lợi dụng các nhân vật sử dụng Bot để trục lợi).
  • Xóa mọi item trong nhân vật. Trong vòng 3 ngày (Tính từ ngày tiếp nhận hỗ trợ qua hệ thống email hotro@l2vn.com) sẽ mở khóa, trả xác không.
 • Vi phạm lần 2:
  • Khóa nhân vật vi phạm và các nhân vật liên quan 7 ngày (Các nhân vật liên quan là các nhân vật có thể không trực tiếp dùng Bot nhưng lợi dụng các nhân vật sử dụng Bot để trục lợi).
  • Xóa mọi item trong nhân vật. 
  • Giảm 3 Cấp với nhân vật Lv60+, Giảm 5 Cấp với nhân vật Lv45-Lv59, Lv41-Lv44 sẽ về Lv40.
 • Vi phạm lần 3: Khóa vĩnh viễn tài khoản Bot và các Tài khoản liên quan.

Chú ý:

Thời gian điều tra không tính vào ngày nghỉ cuối tuần Thứ 7 và Chủ Nhật.

- Sau khi bị khóa, bắt buộc chủ tài khoản phải dùng Email chứa nhân vật vi phạm, chứng minh là chủ tài khoản, gửi yêu cầu về Hotro@l2vn.com mới được xử lý theo trình tự thông báo trên.

- Trường hợp chủ tài khoản không thể gửi được yêu cầu qua hòm thư, nhân vật mặc định khóa vĩnh viễn (Dù là vi phạm 1, hay 2 hay 3)

- Trường hợp chủ tài khoản dùng Bot tái vi phạm trong thời gian L2VN đang xử lý các tài khoản Bot, chúng tôi sẽ tăng hình phạt với các trường hợp vi phạm Bot mà L2VN đang xử lý.

- Chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ với các trường hợp chủ tài khoản không thừa nhận hành vi sai trái, chủ tài có thái độ và ngôn từ giao tiếp không tôn trọng L2VN khi làm việc. 

-----------------------------------------------

Danh sách tài khoản - nhân vật bị khóa tại Classic

Ngày 4/10/2018

Khóa lúc 9h30 ngày 4/10. Khóa 3 ngày và xử lý các đối tượng. Lý do: Dùng BOT can thiệp game.

 • Tài khoản: arti***** - Nhân vật: MichaelJackson
 • Tài khoản: dang***** - Nhân vật: IronMan
 • Tài khoản: dang***** - Nhân vật: CrystalMaiden
 • Tài khoản: minh***** - Nhân vật: DepMaTrang
 • Tài khoản: l2ac***** - Nhân vật: KaK
 • Tài khoản: l2ac***** - Nhân vật: Nol
 • Tài khoản: l2ac***** - Nhân vật: Dooda

Ngày 14/09/2018

Khóa lúc 9h00 ngày 14/09. Khóa 3 ngày và xử lý các đối tượng. Lý do: Dùng BOT can thiệp game.

 • Tài khoản: taol***** - Nhân vật: IiITaoLaGaIiI

Ngày 09/09/2018

Khóa ngày 09/09. Khóa tạm các tài khoản liên quan tới khiếu kiện lấy đồ trái phép từ người chơi khác.

 • Tài khoản: suha***** - Nhân vật: HealXinh
 • Tài khoản: suha***** - Nhân vật: GiaLunLam

Ngày 09/09/2018

Khóa ngày 08/09. Khóa tạm các tài khoản liên quan tới khiếu kiện lấy đồ trái phép từ người chơi khác.

 • Tài khoản: macr***** - Nhân vật: Polo
 • Tài khoản: yuna***** - Nhân vật: NBAKimNganABN

Ngày 27/08/2018

Khóa lúc 9h00 ngày 27/08. Khóa tạm các tài khoản liên quan tới khiếu kiện mua bán giao dịch lừa đảo.

 • Tài khoản: chao***** - Nhân vật: HotGirlHN
 • Tài khoản: khoavu***** - Nhân vật: HackMP

L2VN sẽ tiến hành đối chất giữa các bên trong vòng 3 ngày tính từ ngày khóa tài khoản. Sau khi sự việc rõ ràng, sẽ hỗ trợ mở lại tài khoản và trao quyền tài khoản về cho người dùng chứng minh quyền hợp pháp.

Ngày 14/08/2018

Khóa lúc 9h00 ngày 14/08. Khóa 3 ngày và xử lý các đối tượng. Lý do: Dùng BOT can thiệp game.

 • Tài khoản: dang***** - Nhân vật: MichaelJackson

Ngày 27/07/2018

Khóa lúc 10h30 ngày 27/07 các đối tượng. Lý do: Dùng BOT can thiệp game.

Các nhân vật bị khóa vĩnh viễn trong tài khoản:

 • Tài khoản: thon***** - Nhân vật: GiaCatLuong
 • Tài khoản: thon***** - Nhân vật: Oakenshield

Ngày 18/07/2018

Khóa vĩnh viễn tài khoản kanon***** . Lý do: Lấy vật phẩm của người chơi nhân vật SunHeo một cách trái phép.

Các nhân vật bị khóa vĩnh viễn trong tài khoản:

 • UchihaMadara
 • oORikimaruOo
 • Sargeras
 • Barathrum
 • witchdoctor

Ngày 17/07/2018

Khóa lúc 11h 17/7/2018. Khóa 07 ngày và xử lý các đối tượng vi phạm. Lý do: Dùng BOT can thiệp game, vi phạm Lần 2.

 • Tài khoản: quan***** - Nhân vật: o0oGODo0o
 • Tài khoản: quan***** - Nhân vật: IlIEinhasadIlI

Tăng mức Khóa 3 ngày thành 7 ngày các đối tượng. Lý do: Cùng máy tính với o0oGODo0o.

 • Tài khoản: fan***** - Nhân vật: TangThanhHa
 • Tài khoản: quan***** - Nhân vật: QueenMewoh
 • Tài khoản: toan***** - Nhân vật: MaiPhuongThuy

Ngày 16/07/2018

Khóa lúc 11h 16/7/2018. Khóa 07 ngày và xử lý các đối tượng vi phạm. Lý do: Dùng BOT can thiệp game, vi phạm Lần 2.

 • Tài khoản: babe***** - Nhân vật: Bigzero
 • Tài khoản: babe***** - Nhân vật: GaMai
 • Tài khoản: babe***** - Nhân vật: GaCon
 • Tài khoản: babe***** - Nhân vật: GaTre

Khóa lúc 11h 16/7/2018. Khóa 03 ngày và xử lý các đối tượng vi phạm. Lý do: Dùng BOT can thiệp game, vi phạm Lần 1.

 • Tài khoản: pers***** - Nhân vật: P3r5eus
 • Tài khoản: thes***** - Nhân vật: T4e5eus
 • Tài khoản: fan***** - Nhân vật: TangThanhHa
 • Tài khoản: quan***** - Nhân vật: QueenMewoh
 • Tài khoản: toan***** - Nhân vật: MaiPhuongThuy

Ngày 13/07/2018

Khóa lúc 10h00 13/7. Khóa vĩnh viễn các đối tượng vi phạm. Lý do: Dùng BOT, vi phạm nhiều lần.

 • Tài khoản: nl01**** - Nhân vật: Strike
 • Tài khoản: nl02**** - Nhân vật: Lighting
 • Tài khoản: op01**** - Nhân vật: SieuMoc
 • Tài khoản: op02**** - Nhân vật: SieuSao

Tăng mức Khóa 7 ngày thành Vĩnh viễn các đối tượng. Lý do: Cùng máy tính với Strike và Lighting.

 • Tài khoản: hieu***** - Nhân vật: GoldenBow
 • Tài khoản: c003***** - Nhân vật: WC
 • Tài khoản: tk001***** - Nhân vật: Omni

Ngày 10/07/2018

Khóa lúc 10h00 10/7. Khóa 3 ngày và xử lý các đối tượng vi phạm. Lý do: Dùng BOT, vi phạm lần 1.

 • Tài khoản: khoi***** - Nhân vật: CungThu80
 • Tài khoản: khoi***** - Nhân vật: YuLee
 • Tài khoản: acer***** - Nhân vật: Acer
 • Tài khoản: le63***** - Nhân vật: BeTapSe
 • Tài khoản: le90***** - Nhân vật: BeTapSpoil
 • Tài khoản: lesp***** - Nhân vật: ipbox

Khóa lúc 10h00 10/7. Khóa 7 ngày và xử lý các đối tượng vi phạm. Lý do: Dùng BOT, vi phạm lần 2.

 • Tài khoản: quangquac2018 - Nhân vật: QuangQuac
 • Tài khoản: hieubow - Nhân vật: GoldenBow
 • Tài khoản: c003 - Nhân vật: WC
 • Tài khoản: tk001 - Nhân vật: Omni

Ngày 07/07/2018

Khóa 7 ngày và xử lý các đối tượng vi phạm. Lý do: Dùng BOT có điều khiển, BOT support hỗ trợ, vi phạm Lần 2.

 • Tài khoản: ddlo***** - Nhân vật: DanOfLife
 • Tài khoản: ddlo***** - Nhân vật: SingOfLife
 • Tài khoản: ddlo***** - Nhân vật: NhatRac
 • Tài khoản: ddlo***** - Nhân vật: EeChanDai
 • Tài khoản: ducl***** - Nhân vật: MocLopMayBay
 • Tài khoản: ducl***** - Nhân vật: SeVeuTo
 • Tài khoản: icar***** - Nhân vật: SieuMauVN

Ngày 06/07/2018

Khóa lúc 11h 6/7/2018. Khóa 03 ngày và xử lý các đối tượng vi phạm. Lý do: Dùng BOT có điều khiển, BOT support hỗ trợ, vi phạm Lần 1.

 • Tài khoản: babe***** - Nhân vật: Bigzero
 • Tài khoản: babe***** - Nhân vật: GaMai
 • Tài khoản: babe***** - Nhân vật: GaCon
 • Tài khoản: babe***** - Nhân vật: GaTre

Khóa lúc 10h 6/7/2018. Khóa vĩnh viễn các đối tượng vi phạm. Lý do: Dùng BOT có tổ chức, dùng BOT tự động, BOT support hỗ trợ, vi phạm Nhiều lần..

 • Tài khoản: kude***** - Nhân vật: 1m90
 • Tài khoản: kude***** - Nhân vật: Imber
 • Tài khoản: kude***** - Nhân vật: LunMaLaoL
 • Tài khoản: kude***** - Nhân vật: LinhLun
 • Tài khoản: kude***** - Nhân vật: ZoneFM
 • Tài khoản: kude***** - Nhân vật: VTV7
 • Tài khoản: llll***** - Nhân vật: BopBox
 • Tài khoản: llll***** - Nhân vật: SOAA
 • Tài khoản: llll***** - Nhân vật: RipOne
 • Tài khoản: llll***** - Nhân vật: Jum

Khóa lúc 3h30 sáng 6/7/2018. Khóa 03 ngày và xử lý các đối tượng vi phạm. Lý do: Dùng BOT tự động, BOT support hỗ trợ, vi phạm Lần 1.

 • Tài khoản: cuvi***** - Nhân vật: Yoyo
 • Tài khoản: cuvi***** - Nhân vật: Goku
 • Tài khoản: kien***** - Nhân vật: Alittlelight
 • Tài khoản: dark***** - Nhân vật: xXDarkDancerXx
 • Tài khoản: vamp***** - Nhân vật: XxHuyenLeexX
 • Tài khoản: vamp***** - Nhân vật: xXDarkOrcXx
 • Tài khoản: vamp***** - Nhân vật: xEdwardx

Khóa lúc 2h sáng 6/7/2018. Khóa 03 ngày và xử lý các đối tượng vi phạm. Lý do: Dùng BOT tự động, BOT support hỗ trợ, vi phạm Lần 1.

 • Tài khoản: loik***** - Nhân vật: 4iL4o
 • Tài khoản: loik***** - Nhân vật: Basi18x
 • Tài khoản: phuo***** - Nhân vật: Bufflikeboss. Bổ sung: 5/7 Bot cùng LysAn.
 • Tài khoản: phuo***** - Nhân vật: DzuBuDichBu
 • Tài khoản: danc***** - Nhân vật: DarkOcean
 • Tài khoản: song***** - Nhân vật: LightOcean
 • Tài khoản: cond***** - Nhân vật: ConDecu. Bot Spoil NL.
 • Tài khoản: vitba***** - Nhân vật: VitBau

Ngày 05/07/2018

Khóa 03 ngày và xử lý các đối tượng vi phạm. Lý do: Dùng BOT có điều khiển, BOT support hỗ trợ, vi phạm Lần 1.

Khóa lúc 15h

 • Tài khoản: mrre***** - Nhân vật: Regulus
 • Tài khoản: antq***** - Nhân vật: SeeMyMove
 • Tài khoản: tanr***** - Nhân vật: SoulHeart
 • Tài khoản: tanr***** - Nhân vật: Volerum

Khóa lúc 21h30

 • Tài khoản: japa***** - Nhân vật: Animorpher
 • Tài khoản: japa***** - Nhân vật: Lyna
 • Tài khoản: japa***** - Nhân vật: Jezebel
 • Tài khoản: japa***** - Nhân vật: Zelda
 • Tài khoản: japa***** - Nhân vật: Eirlys
 • Tài khoản: japa***** - Nhân vật: Cheryl
 • Tài khoản: kama***** - Nhân vật: DenyWalker
 • Tài khoản: zeni***** - Nhân vật: Zen

Ngày 26/6/2018

 • Khóa 07 ngày các nhân vật: 152cm - DarkSEE

Lý Do: Dùng phần mềm Bot can thiệp game lần 2.

Ngày 26/6/2018

 • Khóa 07 ngày các nhân vật: NupBoNupBui - MocCua - BanTayMaThuat - XinDungBatEm - KoNoiNhieu - Pilot - XPeke - Cris - BabyDoll - Jensen - Zakvint - Temp - Impact - Mike - Deception - Megatron - LikeAwind - Puma - Ruin

Lý Do: Dùng phần mềm Bot can thiệp game lần 2.

Ngày 26/6/2018

 • Khóa 07 ngày các nhân vật: DzamDaiHiep - DzamOrc - HeavyRanger (Lần 1)

Lý Do: ​​​Cùng PC/IP với DzamMuoi - DzamTieuThu - MissDzv - MrsDzv nên tính là Lần 2. Khóa 7 ngày.

Ngày 23/6/2018

 • Khóa 03 ngày các nhân vật: DzamMuoi - DzamTieuThu - MissDzv - MrsDzv (Lần 1)

Lý do: Điều tra dùng phần mềm Bot can thiệp game lần 1.

Ngày 23/6/2018

 • Khóa 03 ngày các nhân vật: Numb - DzuTo - ChimTo - CaoToDenHoi - DanOfLife - SingOfLife - SeVeuTo - SieuMauVN - BabyTuNhienXinh

Lý do: Điều tra dùng phần mềm Bot can thiệp game lần 1.

Ngày 21/6/2018

 • Khóa 03 ngày các nhân vật: Age32 - Pirater - Piratmamma - JackSparrow - dancecool - Aking1

Lý do: Điều tra dùng phần mềm Bot can thiệp game lần 1.

Ngày 10/6/2018

 • Khóa 03 ngày các nhân vật: Tram - DoomCry

Lý do: Điều tra dùng phần mềm Bot can thiệp game lần 1.

Ngày 8/6/2018

 • Khóa 03 ngày các nhân vật: Shalltear - BloodFallen - MsLayla - Valkyria - Pisu - Zulep - VuSieuCap - Maiden - xWindx

Lý do: Điều tra dùng phần mềm Bot can thiệp game lần 1. Nhân vật liên đới các nhân vật dùng Bot lần 1.

 • TKhóa 07 ngày các nhân vật: CaveSing 

Lý do: Điều tra dùng phần mềm Bot can thiệp game lần 2.

Ngày 7/6/2018

 • Khóa 03 ngày các nhân vật: Miyu - Poochie - Berlinetta - oblacko - Lauriel - Rollo - PeLanhLung - PeDiuDang - PeDangYeu - PeDamDang

Lý do: Điều tra dùng phần mềm Bot can thiệp game lần 1.

Ngày 6/6/2018

 • Khóa 03 ngày các nhân vật: BanNatDit - Rumble - Khalux - CaveSing - CaveEE - HiImANerd

Lý do: Dùng phần mềm Bot can thiệp game lần 1.

- HOTLINE: 0938077403
(9h đến 18h thứ 2 đến thứ 6)
- EMAIL: hotro@l2vn.comCHỦNG TỘC

 • HUMAN

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Human là chủng tộc đa dạng và thừa hưởng tất cả các khả năng của các chủng tộc khác. Các chỉ số của họ đều cân bằng và có thể lựa chọn chuyển đổi thành nhiều trường phái. Mặc dù người sáng tạo ra họ là thần hắc ám Gran Kain, nhưng họ lại thờ phụng nữ thần ánh sáng – Einhasad. .
  race human
 • ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Tộc Elf được sinh ra từ nước, điều này khiến cho tộc Elf vô cùng uyển chuyển, nhanh nhẹn và có sẵn những phép thuật tốt. Thấm nhuần tinh hoa từ các yếu tố tự nhiên, tộc Elf tôn thờ thần Eva, vị thần thứ hai của nguyên tố nước. Tộc Elf vượt trội các tộc khác trong việc sử dụng các phép thuật có lợi, kỹ năng sử dụng cung và các bài ca hỗ trợ (Singing).
  race elf
 • DARK ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dark Elf là một nhóm của chủng tộc Elf. Họ đã bị trục xuất ra khỏi tộc sau khi học ma thuật bóng tối để có sức mạnh để chống lại tộc Human.
  race darkelf
 • ORC

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Là những linh hồn mang hơi thở của lửa. Tất cả các chiến binh của chủng tộc Orc có sức mạnh vật lý lớn, lượng HP nhiều nhưng tốc độ hồi phục MP, khả năng di chuyển hoặc tốc độ niệm phép thì không được cao.
  race orc
 • DWARF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dwarf là chủng tộc được sinh ra từ nguyên tố đất. Họ chủ yếu thu thập nguyên liệu, chế tạo và chiến đấu với heavy amor. Với khả năng cùng sức mạnh vật lý tuyệt với có thể làm họ bất bại trước nhiều kẻ thù.
  race dwarf