Brooch là gì? Brooch là Huy hiệu cài ngực được đeo ở slot mặc trang bị của nhân vật. Brooch chứa những viên Jewelry và kích hoạt những Option của Jewelry. Số slot của Brooch quyết định số Jewelry mang được.

Làm thế nào để có được Brooch? Brooch có thể mua tại Pona.

Jewelry là gì? Jewelry là những viên ngọc quý với những Option đặc biệt được sử dụng ở các slot của Brooch. Khi gắn vào Brooch, Jewelry cùng loại sẽ có Option của loại cao nhất.

Những Jewel được mua tại Pona với giá 2,000,000 Adena.

Nâng cấp Jewelry bằng cách Compound (Alt+V> Compund) 2 viên cùng loại, cùng cấp. Ví dụ: Để nâng cấp Ruby Lv2 bạn cần Compound 2 viên Ruby Lv1.


Tỉ lệ Compound:
Lv2 = 50%
Lv3 = 30%
Lv4 = 20%
Lv5 = 10%

 

Thành công sẽ tăng cấp. Thất bại sẽ mất một viên Jewelry.

 

Option của từng loại Jewelry

  Level Jewel Effect
Ruby ruby-1.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +2%
ruby-2.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +3%
ruby-3.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +5%. 
ruby-4.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +8%.
ruby-5.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +16%. 
  Level Jewel Effect
Sapphire sapph-1.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot and Blessed Spiritshot +2%.
sapph-2.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot and Blessed Spiritshot +3%.
sapph-3.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot and Blessed Spiritshot +5%.  
sapph-4.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot and Blessed Spiritshot +8%. 
sapph-5.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot and Blessed Spiritshot +16%. 
  Level Jewel Effect
Diamond diamond-1.jpg

Tăng P.Def +22.

diamond-2.jpg

Tăng P.Def +50.

diamond-3.jpg

Tăng P.Def +100.

diamond-4.jpg

Tăng P.Def +162 và giảm Physical Critical Damage nhận vào -4%.

diamond-5.jpg

Tăng P.Def +260 và giảm Physical Critical Damage nhận vào -10%.

  Level Jewel Effect
Aquamarine

aqua-1.jpg

Khi dùng kỹ năng có 1% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-2.jpg

Khi dùng kỹ năng có 2% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-3.jpg

Khi dùng kỹ năng có 4% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-4.jpg

Khi dùng kỹ năng có 9% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-5.jpg

Khi dùng kỹ năng có 15% cơ hội nhận 136 MP.

  Level Jewel Effect
Pearl pearl-1.jpg

Tăng M.Def +17.

pearl-2.jpg

Tăng M.Def +35.

pearl-3.jpg

Tăng M.Def +70.

pearl-4.jpg

Tăng M.Def +129 và giảm Magic Critical Damage nhận vào -4%.

pearl-5.jpg

Tăng M.Def +185 và giảm Magic Critical Damage nhận vào -10%.

 
        Level Jewel Effect
Jade

Tăng Atk Spd/Cast Spd +1%.

Tăng Atk Spd/Cast Spd +2%.

Tăng Atk Spd/Cast Spd +4%.

Tăng Atk Spd/Cast Spd +7%.

Tăng Atk Spd/Cast Spd +14%.

 

       Level Jewel Effect
Garnet

Pull/ Silence/ Paralysis/ Fear/ Stun Resistance +3%.

Pull/ Silence/ Paralysis/ Fear/ Stun Resistance +5%.

Pull/ Silence/ Paralysis/ Fear/ Stun Resistance +8%.

Pull/ Silence/ Paralysis/ Fear/ Stun Resistance +11%.
Thêm kỹ năng kháng Debuff 5s.

Pull/ Silence/ Paralysis/ Fear/ Stun Resistance +20%.
Thêm kỹ năng kháng Debuff 15s.

 

       Level Jewel Effect
Red Cat Eye

Tăng P Critical Damage +2%.

Tăng P Critical Damage +4%.

Tăng P Critical Damage +6%.

Tăng P Critical Damage +8%.

Tăng P Critical Damage +15%.

 

       Level Jewel Effect
Blue Cat Eye

Tăng M Skill Critical Damage +2%.

Tăng M Skill Critical Damage +4%.

Tăng M Skill Critical Damage +6%.

Tăng M Skill Critical Damage +8%.

Tăng M Skill Critical Damage +15%.

 

L2VN TEAM,