[GOD]Nhiệm vụ Seize Your Destiny - Chuyển phái lần 4

NEWS
02/01/2021|Tin tức

Nhiệm vụ Seize Your Destiny - Chuyển phái lần 4

    

Bước 1: Gặp NPC Cellphine ở Giran Town để nhận nhiệm vụ Seize Your Destiny. Bạn sẽ được dịch chuyển đến Ruins of Ye Sagira.


    

Bước 2: Nói chuyện nhiệm vụ với Hadel để vào Dungeon.

    

Bước 3: Giết hết 8 quái vật tượng trưng, 8 Class Awakening cổng sẽ mở.    

Bước 4: Giết hết quái vật ở phòng 2, cổng phòng 3 sẽ mở.  

Bước 5: Giết Boss Harnak's Wraith ở phòng 3.

Bước 6: Nói chuyện với tượng The Last Giant Hermuncus nhận Scroll of Afterlife và bạn được dịch chuyển đến Wraith's Tomb.    

Bước 7: Nói chuyện với Tượng theo Trường Phái của bạn để hoàn thành chuyển Trường Phái Lần 4.

Lưu ý: Nếu bạn là summon nhớ tắt sum. Có 8 tượng:    

  • Iss Enchanter    
  • Sigel Knight    
  • Wynn Summoner    
  • Othell Rogue    
  • Feoh Wizard
  • Yul Archer
  • Aeore Healer
  • Tyrr Warrior

 

L2VN.COM

Xem tất cả