[Ertheia II] Tiền Ncoin sẽ giao dịch được trong phiên bản Ertheia II

CLASSIC
17/08/2015|Tin tức

Thân chào các bạn,

Phiên bản mới Ertheia II dự tính sẽ cập nhật trong tháng 9 với nhiều thay đổi. Một trong những thay đổi lớn đó là tiền Ncoin

  • Ncoin sẽ đổi tên thành L2VN Coin
  • L2VN Coin giao dịch được.

Với những thay đổi liên quan tới Ncoin trên, L2VN.COM hi vọng sẽ tạo sân chơi sôi nổi hơn, máu lửa hơn cho mọi người chơi. Thị trường giao dịch trong Ertheia II sẽ khởi sắc cho các bạn theo hướng thương gia.

Trân trọng!

Xem tất cả