Lineage® II: Goddess of Destruction™ Goes Truly Free

Câu chuyện bắt đầu khi những thành viên trong nhóm thống trị Gehenia, ở tận đáy điện ngục đã xây dựng đền thờ và sử dụng chúng như công cụ tế sống các tộc người trên trái đất để hấp thụ sinh lực và máu của họ. Trước tình cảnh này, Jenna, thuật sĩ của Aden Castle và các thành viên cao cấp trấn giữ Ivory Tower đã tạo ra một pháo đài trấn giữ quanh đền thờ, đồng thời khởi động cuộc chiến chống lại cuộc thảm sát diệt chủng.

Kế hoạch bị chặn đứng, nữ thần hủy diệt Shilen đã cử Lindvior, chúa tể của loài rồng gió, đứa con hùng mạnh và hung ác nhất của mình tới Aden với trọng trách phá hủy pháo đài.


Lineage2: Goddess of Destruction Background