[Grand Crusade] Nhiệm vụ chuyển Class

CLASSIC
12/09/2017|Tin tức

Thân chào các bạn,

L2VN gửi đến các bạn hướng dẫn một số nhiệm vụ thay đổi Class quan trọng.

Lợi ích của chuyển phái: Nhân vật sẽ mạnh hơn và có những kỹ năng mới.

Lợi ích của Subclass: Bạn sẽ có thêm các class phụ và học được kỹ năng Sub class giúp nhân vật mạnh hơn. Bạn có thể Sub Warcryer sẽ giúp Triệu hồi nhóm khi cần.

Lợi ích của Dual Class: Bạn sẽ có thêm một class giống Main Class mà không cần phải chơi thêm một nhân vật khác (tài khoản khác). Có thể học kỹ năng Dual Class giúp nhân vật mạnh hơn.

Lợi ích của Nobless: Khi đạt tước vị Nobless bạn có thể tham gia đấu trường Olympiad.

Lợi ích của Exalted: Học được nhiều kỹ năng tăng sức mạnh nhân vật.

Hướng dẫn nhiệm vụ chuyển Class cho các Tộc:

1. Nhiệm vụ Start of Fate - Chuyển Phái lần 1

2. Nhiệm vụ Certification of Fate - Chuyển Phái lần 2

3. Nhiệm vụ Day of Destiny - Chuyển Phái lần 3

4. Nhiệm Vụ Seize Your Destiny - Chuyển Phái lần 4

5. Nhiệm vụ SubClass Red Thread Of Fate

6. Nhiệm vụ quý tộc Noblesse, Soul Testing

7. Nhiệm vụ Dual Class Split Destiny

Hướng dẫn nhiệm vụ chuyển Class cho Tộc Ertheia:

1. Nhiệm vụ     - Chuyển Phái lần 1

2. Nhiệm vụ     - Chuyển Phái lần 2

3. Nhiệm vụ    - Chuyển Phái lần 3

4. Nhiệm vụ Dual Class tộc Ertheia

 

L2VN.COM

Xem tất cả