NEWS
08/06/2024|Tin tức

[L2H5] Tổng Hợp Nhiệm Vụ Săn Đồ

NEWS
08/06/2024|Tin tức

[L2H5] Nhiệm Vụ Possessor of a Precious Soul

NEWS
03/06/2024|Tin tức

[L2H5] Mimir Of Elixir Sub Class 4

NEWS
01/06/2024|Tin tức

[L2H5] Nhiệm Vụ Fate Whisper Sub Class 1

NEWS
01/06/2024|Tin tức

[L2H5] Nhiệm vụ Pet

NEWS
27/05/2024|Tin tức

[L2H5] Chuyển đổi Coin từ Classic 2023 sang High Five

NEWS
23/05/2024|Tin tức

[L2H5] Bảng Phong Thần

NEWS
22/05/2024|Tin tức

[L2H5] Cập Nhật GĐ 1 Tiếp Theo 29/05

NEWS
06/05/2024|Tin tức

[L2H5] Các lệnh việt hóa

NEWS
05/05/2024|Tin tức

[L2H5] Hướng dẫn Quest Up Clan Lv4/Level 5

NEWS
17/04/2024|Tin tức

[L2H5] Mở Server Mới vào 10h sáng 26/04/2024

NEWS
07/04/2024|Tin tức

[L2VN] Giới Thiệu Siêu Phẩm MMORPG 3D

NEWS
07/04/2024|Tin tức

[L2H5] Giới Thiệu Chủng Tộc

NEWS
05/04/2024|Tin tức

[L2H5] Hướng Dẫn Tải Game

NEWS
04/04/2024|Tin tức

[L2H5] Hướng Dẫn Tân Thủ

NEWS
04/04/2024|Tin tức

[L2H5] Thông Tin Máy Chủ

NEWS
03/04/2024|Tin tức

[Classic 2022] Bảng Phong Thần

NEWS
19/03/2024|Tin tức

[Classic 2023] Link download New Classic 2023

NEWS
18/03/2024|Tin tức

[Classic 2023] Change Log & Update

NEWS
22/02/2024|Tin tức

[Classic 2023] Giới thiệu Talisman of Fate

NEWS
21/12/2023|Tin tức

[Classic 2023] Giáng Sinh và Chúc Mừng Năm Mới 2024

NEWS
14/11/2023|Tin tức

[Classic 2023] Update Mới Tháng 11

NEWS
30/10/2023|Tin tức

[Classic 2023] Halloween Vui Vẻ

NEWS
22/08/2023|Tin tức

[Classic 2023] Giới thiệu Random Craft

Xem thêm